Zemědělský podnik Předměřická a.s. vznikla na základě rozhodnutí členské schůze v roce 2002 o změně právní formy Zemědělského družstva Jizera na akciovou společnost Předměřická a.s.

Hospodaří v jižní části okresu Mladá Boleslav. Sídlo akciové společnosti je v Předměřicích nad Jizerou, vzdálené 22 km od Mladé Boleslavi a 25 km od Prahy. Podnik hospodaří v dolním Pojizeří.

Předměřická a.s. hospodaří na výměře 2090 ha zemědělské půdy na pozemcích, které leží v nadmořské výšce 180-260 metrů. Velký podíl pozemkové držby tvoří lehké půdy. 

K zmírnění vláhového deficitu se na zhruba polovině pozemků používá závlaha. Dlouhodobý průměr dešťových srážek je 546 mm, z toho za vegetaci 335 mm.

Zemědělská činnost podniku je zaměřena na rostlinnou výrobu, bez účasti živočišné výroby. S dlouholetou tradicí jsou zde pěstovány rané brambory, svazková zelenina a od roku 2015 také jahody. Z klasické polní výroby je zde zastoupena potravinářská pšenice a cukrová řepa. 

Veškerou produkci brambor, zeleniny a ovoce zpracovává a realizuje na trhu firma ČerOZ group ve spolupráci se společností Blanická s.r.o.

 

zemědělská půda
orná půda
průměrné vodní srážky za rok
průměrné vodní srážky za vegetaci
nadmořská výška
půdní druh
2090 ha
1920 ha
546 mm
335 mm
180-260 m
52% lehké půdy (P-HP)

 

Sídlo společnost Předměřická a.s.

Sídlo společnosti Předměřická a.s.

 

Certifikáty

IPZ
Integrovaný systém zemědělské produkce se snaží spojit výhody ekologického a konvenčního (běžného) zemědělství. Usiluje o dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. Upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření, zejména minimalizuje používání agrochemikálií. Snaží se o co největší využívání biologických a ostatních nechemických metod ochrany rostlin a co nejmenší spotřebu pesticidů.

GLOBALgap
Standardy GAP (GAP – Good Agricultural Practice) jsou soukromoprávní standardy pro správnou zemědělskou praxi, které sestavila skupina předních evropských obchodních firem s cílem sloučit, harmonizovat a přehledně uspořádat všechny zemědělské standardy, které již existují a které se používají se v různých zemních světa. Tyto standardy zahrnují požadavky na bezpečnost potravin, ochranu práce, ochranu zvířat a životního prostředí.