Společnost Předměřická a.s. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zavedla vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

Příslušnými osobami pro přijímání a vyřizování takových oznámení jsou:

Ing. Michaela Zmeškalová

+420 606 498 282

Pavel Škrabal

+420 602 620 094

Oznamovatelé mohou podat svá oznámení následujícími způsoby:

  • písemně na emailovou adresu: oznameni171@gmail.com
  • telefonicky na číslech +420 606 498 282 nebo +420 602 620 094
    (od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hodin)
  • osobně – nutno využít výše uvedené kontaktní údaje ke sjednání osobní
    schůzky s příslušnou osobou

Uvedené kontakty a možnosti oznámení jsou určené pouze pro zaměstnance a osoby, které pro společnost vykonávají obdobnou činnost a slouží výhradně pro přijímání oznámení o možném protiprávním jednání.

Společnost Předměřická a.s. zároveň upozorňuje, že podle § 23 zákona č. 171/2023 Sb. se dopustí přestupku ten, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.