Ing. Jiří Horák

předseda představenstva

   (+420) 606 629 566
   jiri.horak@predmericka.cz

Agronomický úsek

Ing. Václav Tržický
agronom, zelenina

   vaclav.trzicky@predmericka.cz

Jan Cerman
agronom, jahody

   jan.cerman@predmericka.cz

Ing. Michal Mikšovský
agronom, brambory

   michal.miksovsky@predmericka.cz

Ing. Jiří Závorka
agronom, RV

   (+420) 326 374 061

Mechanizace

Petr Haspeklo
mechanizátor

   petr.haspeklo@predmericka.cz

Václav Roudnický
technik závlahy

   (+420) 326 374 061

Úsek RV

Miloslava Křivánková
mzdy, agronom

   (+420) 326 374 062
   miloslava.krivankova@predmericka.cz

Jana Zemanová
ubytování, jídelna

   (+420) 326 374 062
   jana.zemanova@predmericka.cz

Zdeňka Novotná
personální oddělení

   (+420) 727 843 716
   zdenka.novotna@predmericka.cz

Ekonomický úsek

Ing. Marcela Radomilová
účtárna, akcie

   (+420) 326 374 050
   marcela.radomilova@predmericka.cz

Veronika Hradecká
účtárna, pokladna

   (+420) 326 374 055
   veronika.hradecka@predmericka.cz

Evidence půdy

René Trhlíková Jehlárová, Dis.

   (+420) 326 374 051
  rene.trhlikova@predmericka.cz