Nemovitosti nabízené k prodeji :

Zpět na hlavní stránku...


  1. Silážní žlab

Umístění : zemědělský areál Kochánky, k.ú. a obec Kochánky, okres Mladá Boleslav

Popis : železobetonové žlaby a podlaha

Vlastník stavby : Předměřická a.s., 294 74 Předměřice nad Jizerou č.p. 250

Pozemek je jiného vlastníka, stavba není zapsána v KN.

Cena k jednání : 50 000,- Kč  1. Kravín (odchovna mladého skotu) na stpč. 276/1, 276/2

Umístění : zemědělský areál Kochánky, k.ú. a obec Kochánky, okres Mladá Boleslav

Vlastník stavby : Předměřická a.s., 294 74 Předměřice nad Jizerou č.p. 250

Pozemek je jiného vlastníka (FO a Pozemkový fond ČR)

Celkový popis :

Jedná se o volně stojící jednopodlažní stavbu. Stavba obsahuje prostory pro ustájení vč. soc. zařízení. Doklady a dokumentace nejsou doloženy. Dle kolaudace užíváno od roku 1987. Technický stav je průměrný.

Popis konstrukcí a vybavení :

Základové pasy s isolací proti zemní vlhkosti, nosný skelet TESKO, krov vaznicový v modulu 4,00m (22 modulů), výplňové zdivo o celkové tl. 45 cm, strop pouze nad přístavbou soc. zařízení, střešní krytina vlnitý eternit na bednění, omítky hladké, podlahy betonové, elektroinstalace motorová a světelná, bleskosvod, rozvod studené vody do soc. zařízení a ve stájovém prostoru, kanalizace svedena žlaby do jímky, hygienické vybavení sprcha, umyvadlo.

Výčet místností :

Stájový prostor, 2 přípravny krmiva, šatna, koupelna, chodba

Výměry : PP 1604,5 m2, OP 1708,8 m2, OP 8519 m3

Cena k jednání : 1.100 000,- Kč


Zpět na hlavní stránku...

Předměřická a.s., 294 74 Předměřice nad Jizerou č.p. 250


Předměřická a.s. © 2018