Jahody z Pojizeří ...   Nabízíme k prodeji tyto nemovitosti ...   Podpora z Programu rozvoje venkova

Pozvánka na VALNOU HROMADU dne 28.6. 2018.

Zemědělský podnik Předměřická a.s. vznikla na základě rozhodnutí členské schůze v roce 2002 o změně právní formy Zemědělského družstva Jizera na akciovou společnost Předměřická a.s..

Hospodaří v jižní části okresu Mladá Boleslav. Sídlo akciové společnosti je v Předměřicích nad Jizerou, vzdálené 22 km od Mladé Boleslavi a 25 km od Prahy. Podnik hospodaří v dolním POJIZEŘÍ.

Zemědělská výroba:

Předměřická a.s. hospodaří na výměře 2090 ha zemědělské půdy na pozemcích, které leží v nadmořské výšcce 180-260 m. Velký podíl pozemkové držby tvoří lehké půdy. K zmírnění vláhového deficitu se na části pozemků používá závlaha. Dlouhodobý průměr dešťových srážek je 546 mm, z toho za vegetaci 335.

Zemědělská činnost podniku je zaměřena na rostlinnou výrobu, bez účasti živočišné výroby. Hlavní tržní plodinou s dlouhodobou tradicí jsou brambory.
Pěstujeme je na ploše 500ha a patříme mezi největší producenty brambor v ČR. Veškerou produkci brambor zpracovává a realizuje na trhu firma Blanická bramborářská s.r.o. Z původní zelinářské výroby zůstala cibule, ale i její pěstování zaznamenává klesající tendeci. Opačný trend probíhá u obilovin, kde se osevní plocha blíží k 1100 ha. Výroba je zaměřena na potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen.

Jahody z Pojizeří

Polním pěstování na celkové rozloze 60 ha. Jedná se o klasické pěstování jednou plodících jahod v jednořádcích s kapkovou závlahou pod každým řádkem.

Pěstování jahod ve foliových tunelech na stolech ve speciálních substrátech. Celková rozloha těchto tunelů je 9 ha.

zemědělská půda 1967 ha
orná půda 1920 ha
průměrné vodní srážky za rok 550 mm
průměrné vodní srážky za vegetaci 230 mm
nadmořská výška 180-260 m
půdní druh 52% lehké půdy (P-HP)

Kontakt:
Předměřická a.s.
IČO: 00105686
DIČ: CZ00105686
Předměřice nad Jizerou 248
294 74 Předměřice nad Jizerou
Předměřická a.s. je zapsána v OR, vedeném MěS v Praze, oddíl B, vl.7921.

Telefon: +420 326 374 050-9
Fax: +420 326 374 052
E-mail: info@predmericka.cz

Kontaktní osoba:
Ing Miroslav Matějka (předseda představenstva)
Telefon: +420 326 374 058
E-mail: miroslav.matejka@predmericka.cz


Předměřická a.s. © 2018